Caravan-alue

Järjestyssäännöt

 • Ilmoittaudu saapuessasi hotellin/kylpylän vastaanottoon. Täytä matkustajailmoitus, suorita maksu 31 €/vrk ja saat paikkanumeron. Noudata annettuja ohjeita.
 • Check-in klo 13.00 alkaen ja check-out klo 12.00 mennessä.
 • Avotulen teko caravan-alueella kielletty. Tulentekopaikkoja/grillitupia löytyy alueelta.
 • Moottoriajoneuvoilla liikkuminen alueella on sallittu vain suoraan sisääntulon ja oman paikkasi välillä.
 • Jos saavut alueelle illalla vältä tarpeetonta häiriötä.
 • Alueella vallitsee yörauha klo 22.00-07.00. Yörauhan aikana ulkogrillien käyttö sekä moottoriajoneuvolla ajaminen alueella on kielletty. Kunnioita toisten toivetta saada olla rauhassa.
 • Telttailu caravan-alueella on ehdottomasti kielletty.
 • Jokainen on velvollinen pitämään paikkansa siistinä sekä keräämään roskat ja jätteet roskasäiliöön. Alueella on sekajäteastia. Yhteysaluslaiturin läheisyydessä on jätteiden lajittelumahdollisuus.
 • Aseiden ja muiden häiritsevien tai vaarallisten esineiden tuonti alueelle on ehdottomasti kielletty.
 • Lemmikit on pidettävä kytkettynä ja uimarannalle vienti on kiellettyä.
 • Alueella tapahtuvista mahdollisista irtaimen omaisuuden katoamisesta tai vahingoittumisesta ei vastaa alueen järjestäjä, tämä koskee myös moottoriajoneuvoja. Alueella mahdollisesti tapahtuvista onnettomuuksista ei alueen järjestäjä ole vastuuvelvollinen. Jokainen vastaa omasta omaisuudestaan.
 • Turvallisuusväli on 4 m, jota on ehdottomasti noudatettava. 
 • Sähkön jakaminen asuntovaunujen sähkötolpista on kielletty, samoin jatkojohtojen vetäminen ajoteiden yli on ehdottomasti kielletty. 
 • Luvaton kaupustelu alueella on kielletty ja katsotaan häiriökäyttäytymiseksi. 
 • Henkilö, joka ei noudata annettuja ohjeita voidaan poistaa alueelta.

  HUOMI! Lapset ovat kylpylässä vanhempiensa vastuulla. Alle 10-vuotiaat lapset pääsevät kylpylään vain aikuisen seurassa. Uimataidottomien lasten tulo kylpylään ilman huoltajaa on kielletty.

Saunat ovat lämpimänä klo 8.00-11.00 ja 18.00-22.00.

Puhelinnumerot:

Hätänumero 112

Hotelli/Kylpylä +358 (0)2 5210 100

Ravintola +358 (0)2 5210 115

Kauppa +358 (0)2 5210 116

Satama +358 (0)2 5210 117

Päivystysnumero yön aikana +358 (0)40 5927 173 (ravintolapäällikkö)

TERVETULOA - TOIVOTTAVASTI VIIHDYTTE!