Varausehdot

Ryhmä- ja kokousvarauksien ehdot

Jotta vierailunne onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla, edellytämme seuraavien ehtojen ja suosituksien noudattamista, mikäli erikseen ei ole toisin sovittu.

Varaukset

Viimeistään 2 viikkoa ennen tilaisuutta tilaaja toimittaa hotellille kokousohjelman ja aikataulun. Jos kyseessä on majoittuva kokous, tilaaja toimittaa myös nimilistan ja huonejakotoivomukset. Myös illallisvalinta ja mahdolliset ruoka-aineallergiat tulee ilmoittaa. Myös illallisvalinta ja mahdolliset ruoka-aineallergiat tulee ilmoittaa.

Viimeistään 1 viikko ennen tilaisuutta on ilmoitettava tarkka osallistujamäärä.

Hotellihuoneet ovat käytettävissänne klo 15.00 alkaen ja huoneiden luovutus on viimeistään klo 12.00 lähtöpäivänä.

Mikäli tilaajalla on erikoistoivomuksia koskien esim. tilojen varustusta, kalustusta, mahdollisia kuljetuksia, ohjelmapalvelua yms. ne täytyy esittää varausvaiheessa.

Peruutukset

Tilaaja voi peruttaa varauksen kokonaisuudessaan ilman kuluja 30 vrk ennen tilaisuutta. Tilaajan peruuttaessa varauksen myöhemmin kuin 30 vrk ennen tilaisuutta hotellilla on oikeus veloittaa tilaajaa 100 % koko varauksen arvosta. Jos varaus peruuntuu sairaustapauksen johdosta, lääkärintodistus on toimitettava välttääkseen peruutusmaksua.

Jos Ab Kasnäsudden Oy:lle tulee peruutuksen takia tilausarvon lisäksi erityisiä kustannuksia, silloin tilaaja sitoutuu maksamaan ne kokonaisuudessaan.

Erityisjärjestelyt

Mikäli hotelli/ravintola tilaajan toivomuksesta hankkii erikoislupia, kuten luvan pidennettyyn anniskeluun tai ryhtyy tilaajan toivomuksesta muihin erikoisjärjestelyihin kuten ohjelman, orkesterin, koristelun ja rakennelmien hankintaan yms. sitoutuu tilaaja maksamaan siitä aiheutuneet kustannukset.

Maksaminen

Tilaaja on vastuussa sopimuksen mukaisten palveluiden maksamisesta. Maksu on suoritettava sopimuksen mukaan. Mikäli asiakas haluaa maksaa tilaamansa palvelut laskulla, on maksuaika 14 vrk ja laskutuslisä 7 €/lasku. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Laskutusosoite on toimitettava etukäteen. Mikäli osanottajat maksavat osuutensa tai osia siitä, on siitä ilmoitettava hotelliin etukäteen.

Mikäli henkilömäärä pienenee vahvistuksen jälkeen viikko ennen tilaisuutta tai No show:n sattuessa, on hotellilla oikeus veloittaa kaikki kulut kokonaisuudessaan.

Force majeure

Lakot, tulipalot tai muut Ab Kasnäsudden Oy:stä riippumattomat tavallisuudesta poikkeavat olosuhteet oikeuttavat Ab Kasnäsudden Oy:n peruuttamaan sopimusehdot ilman ennakkoilmoitusta tai korvausvelvollisuutta. Sama koskee myös tämän sopimuksen toista osapuolta.

Muut ehdot

Tilaaja on velvollinen suojelemaan vahingoilta vuokraamiaan tiloja ja kalusteita. Tilaaja vastaa kaikista vahingoista, joita asiakkaan laitteet, henkilökunta, esiintyjät tai yleisö aiheuttavat Kasnäsuddenin omaisuudelle. Tilaaja sitoutuu noudattamaan henkilökunnan ohjeita Kasnäsuddenin tilojen ja laitteiden käyttöä koskevissa asioissa. Tilaaja tulee nimetä tilaisuudelleen vastuuhenkilö. Kasnäsuddenilla on oikeus veloittaa tilajaa kaikista ylimääräisistä kuluista, esim. korjaukset ja lisäsiivous.