Your image
Välkommen

Ett Svanenmärkt hotell uppfyller stränga krav på sparsam användning av energi, vatten och kemikalier samt källsortering av avfall. Här kan du välja mellan flera sortens ekologisk mat och dryck. Det finns alltid ett vegetariskt alternativ på menyn. När du väljer ett Svanenmärkt hotell bidrar du till att minska den samlade miljö- och klimatpåverkan. 

Svanenmärkningen är de nordiska ländernas officiella miljömärkning. 

Bättre för miljön. Bättre för dig.