Your image
Välkommen

Ett Svanenmärkt hotell uppfyller stränga krav på sparsam användning av energi, vatten och kemikalier samt källsortering av avfall. Här kan du välja mellan flera sortens ekologisk mat och dryck. Det finns alltid ett vegetariskt alternativ på menyn. När du väljer ett Svanenmärkt hotell bidrar du till att minska den samlade miljö- och klimatpåverkan. 

Svanenmärkningen är de nordiska ländernas officiella miljömärkning. 

Bättre för miljön. Bättre för dig.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline